Chủ đề: photos

Có 2 bài viết

Cách hiển thị window photo view
Cách hiển thị window photo view

Window Photo Viewer có thể mặc định hỗ trợ người dùng xem ảnh trên hệ Win 7, 8, 10. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng một số trường hợp không thể xem được ...

Cach mở mặt định window photo viewer
Cach mở mặt định window photo viewer

Với cài đặt mặc định, khi bạn bấm đúp vào tệp ảnh trong Windows 10, tệp ảnh sẽ được mở bằng ứng dụng Ảnh. Điều này là do, ứng dụng Ảnh là trình ...