Chủ đề: voice

Có 2 bài viết

Top 5 the voice 2022 năm 2022
Top 5 the voice 2022 năm 2022

After a hiatus on the NBC schedule for the American Song Contest, The Voice is back for its 22nd season with a fresh panel of coaches: Blake Shelton and John Legend continue their run, ...

chest voice là gì - Nghĩa của từ chest voice
chest voice là gì - Nghĩa của từ chest voice

chest voice có nghĩa làThường được đề cập đến các ca sĩ theo cách họ thắt lưng là một loại ca hát cụ thể nơi bạn sử dụng tất cả các bạn giọng hát ...