Top 9 chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3 2023

Top 1: Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng 3 - Thư viện pháp luật

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 206 lượt đánh giá
Tóm tắt: 1. Thế nào là giáo viên tiểu học hạng 3?. 2. Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng. 3. 3. Nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng 3. 2.1. Tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp. 2.2.. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng. 2.3. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ Tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng 3Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:1. Thế nào là giáo viên tiểu học hạng 3?Giáo viên tiểu học hạng 3 là một chức danh trong chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.Cụ thể tại Điều 2.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 15 thg 10, 2022 · Giáo viên tiểu học hạng 3 phải thực hiện các nhiệm vụ sau: - Xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh; tham gia xây dựng kế hoạch giảng ...15 thg 10, 2022 · Giáo viên tiểu học hạng 3 phải thực hiện các nhiệm vụ sau: - Xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh; tham gia xây dựng kế hoạch giảng ... ...

Top 2: Điều kiện bổ nhiệm chức danh giáo viên tiểu học hạng III

Tác giả: baochinhphu.vn - Nhận 177 lượt đánh giá
Tóm tắt: Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:Việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (CDNN) giáo viên tiểu học thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập đã được sửa đổi, bổ sung tại. Khoản 7 Điều 2 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 0
Khớp với kết quả tìm kiếm: 18 thg 7, 2023 · Bà Huyền hỏi, sau khi đạt chuẩn trình độ đào tạo để chuyển sang giáo viên tiểu học hạng III, bà có cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III ...18 thg 7, 2023 · Bà Huyền hỏi, sau khi đạt chuẩn trình độ đào tạo để chuyển sang giáo viên tiểu học hạng III, bà có cần chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III ... ...

Top 3: Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 1, 2, 3

Tác giả: lienviet.edu.vn - Nhận 146 lượt đánh giá
Tóm tắt: 2 Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. 3 Học chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên Tiểu học ở đâu?. Phân hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Điều kiện thăng hạng giáo viên Tiểu học. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng 3. Chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng 2. Chức danh nghề nghiệp của giáo viên Tiểu học hạng 1. Chương trình học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học. Chiêu sinh lớp chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 23 thg 8, 2023 · Có khả năng vận dụng linh hoạt để hướng dẫn đồng nghiệp ứng dụng và cập nhật kịp thời các yêu cầu cập nhật kiến ​​thức sư phạm và tâm lý lứa ...Chuẩn chức danh nghề... · Chức danh nghề nghiệp của...23 thg 8, 2023 · Có khả năng vận dụng linh hoạt để hướng dẫn đồng nghiệp ứng dụng và cập nhật kịp thời các yêu cầu cập nhật kiến ​​thức sư phạm và tâm lý lứa ...Chuẩn chức danh nghề... · Chức danh nghề nghiệp của... ...

Top 4: Giáo viên tiểu học hạng 3 và mã số hạng, bậc lương mới 2023

Tác giả: lienviet.edu.vn - Nhận 129 lượt đánh giá
Tóm tắt: 2 Quy định về giáo viên hạng 3 mới tiểu học . 3 Điều kiện để trở thành giáo viên tiểu học hạng 3 mới. 4 Bậc lương giáo viên tiểu học hạng 3 cũ và mới như thế nào? Chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng 3 là gì? Bậc lương giáo viên tiểu học hạng 3 cũ và hạng 3 mới có gì thay đổi không? Tiêu chuẩn thăng hạng mã giáo viên tiểu học hạng 3 như thế nào? Tất cả những thắc mắc sẽ được Liên Việt giải đáp cụ thể ngay sau đây. 1 Giáo viên tiểu học hạng. 3 là gì? 2 Quy định về giáo viên hạng 3 mới tiểu học
Khớp với kết quả tìm kiếm: 25 thg 8, 2023 · Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3 là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học trong ...25 thg 8, 2023 · Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng 3 là tên gọi thể hiện trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên tiểu học trong ... ...

Top 5: Quy định về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học công lập

Tác giả: xaydungchinhsach.chinhphu.vn - Nhận 196 lượt đánh giá
Tóm tắt: Mã số, hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.  Cách xếp lương giáo viên tiểu học. Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Điều khoản chuyển tiếp Bộ GD&ĐT ban hành văn bản số 9/VBHN-BGDĐT ngày 21/7/2023 hợp nhất Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.Thông tư này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong
Khớp với kết quả tìm kiếm: 15 thg 8, 2023 · ... chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này như sau: Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã ...15 thg 8, 2023 · ... chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định tại Thông tư này như sau: Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã ... ...

Top 6: Quy định về chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

Tác giả: giaoducthudo.giaoducthoidai.vn - Nhận 171 lượt đánh giá
Tóm tắt: Năm 2009, tôi được hưởng lương theo mã ngạch 15a.204. Năm 2013, tôi tốt nghiệp đại học. Năm 2017, tôi được chuyển sang chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (V07.03.08) cho đến nay. Theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, điều kiện được xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng III lên hạng II là giáo viên phải bảo đảm được thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III hoặc tương đương từ đủ 9 năm trở lên (không kể thời. gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự t
Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 thg 8, 2023 · Theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, điều kiện được xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng III lên hạng II là giáo viên phải bảo đảm được thời ...4 thg 8, 2023 · Theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, điều kiện được xét thăng hạng giáo viên tiểu học hạng III lên hạng II là giáo viên phải bảo đảm được thời ... ...

Top 7: Giáo viên tiểu học hạng 3: Tiêu chuẩn và chế độ - Bắc Giang

Tác giả: snv.bacgiang.gov.vn - Nhận 207 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cấp tiểu học là cấp học cơ bản để tạo nền tảng cho người dân. Do đó, giáo viên tiểu học có vai trò vô cùng quan trọng tại nước ta. Trong đó, giáo viên tiểu học hạng 3 là một trong số các đối tượng này. Vậy họ là ai?1. Giáo viên tiểu học hạng 3 - họ là ai?Hiện nay, giáo viên tiểu học được phân thành ba hạng I, II và III theo quy định của Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT. Theo đó,. giáo viên tiểu học hạng III có mã số là V.07.03.29.Trước đây, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-B
Khớp với kết quả tìm kiếm: 26 thg 10, 2021 · Từ ngày 20/3/2021, khi Thông tư số 02/2021 chính thức có hiệu lực thì giáo viên tiểu học hạng III ở quy định cũ đạt tiêu chuẩn của hạng chức ...26 thg 10, 2021 · Từ ngày 20/3/2021, khi Thông tư số 02/2021 chính thức có hiệu lực thì giáo viên tiểu học hạng III ở quy định cũ đạt tiêu chuẩn của hạng chức ... ...

Top 8: Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy ...

Tác giả: laodong.vn - Nhận 195 lượt đánh giá
Tóm tắt: Quy định bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập có sự thay đổi từ ngày 30.5.2023 khi Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực.Ngày 14.4.2023, Bộ GDĐT ban hành Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi các Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT quy. định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.Khoản 7 Điều 2&nb
Khớp với kết quả tìm kiếm: 15 thg 4, 2023 · - Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) đối với giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) đạt ...15 thg 4, 2023 · - Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) đối với giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09) đạt ... ...

Top 9: Quy định mới tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương giáo ...

Tác giả: etep.moet.gov.vn - Nhận 131 lượt đánh giá
Tóm tắt: Quy định mới tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương giáo viên tiểu học công lập Ngày cập nhật : 17/06/2020 Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học công lập xin ý kiến góp ý rộng rãi.Ảnh minh họa/internetCác. hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu họcTheo Dự thảo chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm: Giáo viên tiểu học hạng III; giáo viên tiểu học hạng II; giáo viên tiểu học hạng I. Mã
Khớp với kết quả tìm kiếm: 17 thg 6, 2020 · Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học phải căn cứ vào vị trí việc làm đang đảm nhận, đạt tiêu chuẩn hạng chức danh ...17 thg 6, 2020 · Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học phải căn cứ vào vị trí việc làm đang đảm nhận, đạt tiêu chuẩn hạng chức danh ... ...