Giải bài tập vật lý 8 bài 7.6 năm 2024

Đặt một bao gạo 60kg lên một cái ghế bốn chân có khối lượng \(4kg\). Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là \(8c{m^2}\). Tính áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính áp suất: \(p = \dfrac{F}{S}\)

Lời giải chi tiết

Áp lực do các chân ghế tác dụng lên mặt đất là:

\(F = P = {P_1} + {P_2} = 10{m_1} + 10{m_2} \)\(\,= 10.60 + 10.4 = 640N\)

Áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất là:

\(p = \dfrac{F}{S} = \dfrac{F}{{4{S_1}}} = \dfrac{{640}}{{4.0,0008}} \)\(\,= 200000\,N/{m^2}\)

Bài 7.6 (trang 24 Sách bài tập Vật Lí 8): Đặt một bao gạo 60kg lên một cái ghế bốn chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất.

Lời giải:

Áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất bao gồm trọng lượng của bao gạo và trọng lượng của ghế trên diện tích bị ép là 4 chân của ghế với diện tích mỗi chân là 8cm2:

Bài 7.7 (trang 24 Sách bài tập Vật Lí 8): Câu so sánh áp suất và áp lực nào sau đây là đúng?

 1. Áp suất và áp lực có cùng đơn vị đo.
 1. Áp lực là lực ép vuông góc với mặt bị ép, áp suất là lực ép không vuông góc với mặt bị ép.
 1. Áp suất có số đo bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích.
 1. Giữa áp suất và áp lực không có mối quan hệ nào.

Lời giải:

Chọn C

Áp suất có số đo bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích.

Bài 7.8 (trang 24 Sách bài tập Vật Lí 8): Một áp lực 600 N gây áp suất 3 000 N/m2 lên diện tích bị ép có độ lớn

 1. 2 000 cm2
 1. 200 cm2
 1. 20 cm2
 1. 0,2 cm2

Lời giải:

Chọn A. Vì áp suất được tính theo công thức: P=F/S

Diện tích bị ép có độ lớn: S= F/p = 600/3000 = 0,2 m2 = 2000 cm2.

Bài 7.9 (trang 24 Sách bài tập Vật Lí 8): Hai người có khối lượng lần lượt là m1 và m2. Người thứ nhất đứng trên tấm ván diện tích S1, người thứ hai đứng trên ván diện tích S2. Nếu m2= 1,2 m1 và S1 = 1,2S2, thì khi so sánh áp suất hai người tác dụng lên mặt đất, ta có

 1. p1 = p2
 1. p1 = 1,2p2
 1. p2 = 1,44p1
 1. p2 = 1,2p1

Lời giải:

Áp suất của người thứ nhất tác dụng lên tấm ván điện tích S1:

Áp suất của người thứ hai tác dụng lên tấm ván diện tích S2:

Bài 7.10 (trang 24 Sách bài tập Vật Lí 8): Khi xe máy đang chuyển động thẳng đều trên mặt đường nằm ngang thì áp lực xe tác dụng lên mặt đất có độ lớn bằng.

 1. trọng lượng của xe và người đi xe
 1. lực kéo của động cơ xe máy
 1. lực cản của mặt đường tác dụng lên xe.
 1. không

Lời giải:

Chọn A

Khi xe máy đang chuyển động thẳng đều trên mặt đường nằm ngang thì áp lực xe tác dụng lên mặt đất có độ lớn bằng trọng lượng của xe và người đi xe.

Bài 7.11 (trang 24 Sách bài tập Vật Lí 8): Áp lực của một vật đứng yên trên mặt phẳng nghiêng tác dụng lên mặt phẳng này có cường độ.

 1. bằng trọng lượng của vật
 1. nhỏ hơn trọng lượng của vật.
 1. lớn hơn trọng lượng của vật.
 1. bằng lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng.

Lời giải:

Chọn B

Khi một vật đứng yên trên mặt phẳng nằm nghiêng do có lực ma sát nghỉ giữ cho vật không bị trượt, khi đó áp lực vuông góc với mặt phẳng nằm nghiêng, còn trọng lực có phương thẳng đứng nên trong trường hợp này trọng lực lớn hơn áp lực hay áp lực nhỏ hơn trọng lực.

 • Giải bài tập vật lý 8 bài 7.6 năm 2024
 • * Lớp 1
  • Lớp 2
  • Lớp 3
  • Lớp 4
  • Lớp 5
  • Lớp 6
  • Lớp 7
  • Lớp 8
  • Lớp 9
  • Lớp 10
  • Lớp 11
  • Lớp 12
  • Thi chuyển cấp
  • Giải bài tập vật lý 8 bài 7.6 năm 2024
   • Mầm non

    • Tranh tô màu
    • Trường mầm non
    • Tiền tiểu học
    • Danh mục Trường Tiểu học
    • Dạy con học ở nhà
    • Giáo án Mầm non
    • Sáng kiến kinh nghiệm
   • Học tập

    • Giáo án - Bài giảng
    • Luyện thi
    • Văn bản - Biểu mẫu
    • Viết thư UPU
    • An toàn giao thông
    • Dành cho Giáo Viên
    • Hỏi đáp học tập
    • Cao học - Sau Cao học
    • Trung cấp - Học nghề
    • Cao đẳng - Đại học
   • Hỏi bài

    • Toán học
    • Văn học
    • Tiếng Anh
    • Vật Lý
    • Hóa học
    • Sinh học
    • Lịch Sử
    • Địa Lý
    • GDCD
    • Tin học
   • Trắc nghiệm

    • Trắc nghiệm IQ
    • Trắc nghiệm EQ
    • KPOP Quiz
    • Đố vui
    • Trạng Nguyên Toàn Tài
    • Trạng Nguyên Tiếng Việt
    • Thi Violympic
    • Thi IOE Tiếng Anh
    • Kiểm tra trình độ tiếng Anh
    • Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh
   • Tiếng Anh

    • Luyện kỹ năng
    • Giáo án điện tử
    • Ngữ pháp tiếng Anh
    • Màu sắc trong tiếng Anh
    • Tiếng Anh khung châu Âu
    • Tiếng Anh phổ thông
    • Tiếng Anh thương mại
    • Luyện thi IELTS
    • Luyện thi TOEFL
    • Luyện thi TOEIC
   • Khóa học trực tuyến

    • Tiếng Anh cơ bản 1
    • Tiếng Anh cơ bản 2
    • Tiếng Anh trung cấp
    • Tiếng Anh cao cấp
    • Toán mầm non
    • Toán song ngữ lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 1
    • Toán Nâng cao lớp 2
    • Toán Nâng cao lớp 3
    • Toán Nâng cao lớp 4

Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm