Lỗi win 7 this copy of windows is not genuine năm 2024

Máy tính bỗng dưng xuất hiện một màu đen huyền bí, dù đã đổi hình nền nhưng nếu khởi động lại máy, thì nền đen lại hiện ra. Đồng thời, ở góc phải của màn hình hiện dòng thông báo Windows 7 Build 7601 This Copy Of Windows Is Not Genuine.

Lỗi win 7 this copy of windows is not genuine năm 2024

Vì sao máy tính báo Windows is not genuine

Bạn cần lưu ý rằng, Windows là 1 hệ điều hành không miễn phí, Microsoft chỉ cho phép chúng ta sử dụng trong khoảng 30 hoặc 90 ngày tuỳ vào phiên bản. Sau khi hết hạn sử dụng, màn hình máy tính bị đen, để tăng thời gian sử dụng bạn phải mua bản quyền.

Hoặc một nguyên nhân khác, là có khả năng windows của bạn đang sử dụng bản crack nhưng vì một lý do nào đó mà bản crack gặp sự cố dẫn đến vấn đề này.

Khắc phục máy tính báo Windows is not genuine

1. Sửa lỗi "This Copy Of Windows Is Not Genuine" với cmd

Một trong các cách khá đơn giản đó là dùng cmd

Bước 1: Nhập cmd.exe vào khung Search trên Start Menu, sau đó kích chuột phải vào cmd.exe rồi chọn Run as administrator để mở Command prompt dưới quyền Admin

Lỗi win 7 this copy of windows is not genuine năm 2024

Bước 2: tại cửa sổ cmd gõ SLMGR_REARM, giống trong hình bên dưới

Lỗi win 7 this copy of windows is not genuine năm 2024

Nếu lệnh này không chạy, bạn thử tiếp tục với 1 trong 2 lệnh sau, cách này có thể áp dụng với cả hệ điều hành win 32 và 64 SLMGR –REARM hoặc SLMGR /REARM.

Lúc này trên màn hình sẽ xuất hiện cửa sổ thông báo: "Command completed successfully. Please restart the system for the changes to take effect". Nhiệm vụ cuối cùng của bạn là khởi động lại máy tính và kiểm tra kết quả

Lỗi win 7 this copy of windows is not genuine năm 2024

Lưu ý: Bạn cũng nên tắt chế độ update windows đi để sau này khởi bị báo lỗi như vậy nữa.

2. Dùng phần mềm bẻ khoá Windows

Phần mềm này khá đơn giản, bạn chỉ việc tải về nhấn cài đặt đợi khoảng 15s sau đó khởi động lại máy là xong.

Upgrade to Microsoft Edge to take advantage of the latest features, security updates, and technical support.

Windows is not genuine error

 • Article
 • 02/19/2024

In this article

This article helps fix the 0x80070005 error that occurs when you log on to a computer.

Applies to: Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2012 R2 Original KB number: 2704233

Symptoms

When you log on to a computer that is running Windows, you receive the following Windows Activation message:

Windows is not genuine Your computer might be running a counterfeit copy of Windows.

Lỗi win 7 this copy of windows is not genuine năm 2024

Additionally, the desktop background is black, and you receive the following error message in the lower-right corner of the screen:

The copy of Windows in not genuine

Lỗi win 7 this copy of windows is not genuine năm 2024

When you view the System properties in Control Panel, the following information is displayed:

Note

To view the System properties, click Start, click Control Panel, click System and Security, and then click System.

You must activate today. Activate Windows now.

If you use the slmgr.vbs /dlv script to view the licensing status, you receive the following message:

Error: 0x80070005 Access denied: the requested action requires elevated privileges

Note

 • This error message may also occur when a command that is being executed requires an elevated command prompt and is unrelated to the issue discussed here.
 • If you see a message that Windows might not be genuine, and there's no error code, go to Genuine Windows: frequently asked questions.

Resolution

To resolve this problem, use the following methods, depending on your scenario.

Scenario 1: Lack of permissions

The network service account has to have full control and read permissions in the following registry subkey:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Profilelist\S-1-5-20

The permissions may have been removed when a Plug and Play Group Policy Object (GPO) was applied.

To resolve the problem in this scenario, use method A or method B.

Method 1: Edit the permissions of the Group Policy

 1. Determine the source of the policy. To do this, follow these steps:
  1. On the computer that is experiencing the Activation error message, run the Resultant Set of Policy wizard. To do this, click Start, type rsop.msc in the Search box, and then press Enter.
  2. In the navigation pane, expand the following containers: See image

   Lỗi win 7 this copy of windows is not genuine năm 2024

   • Computer Configuration
   • Windows Settings
   • Security Settings
  3. In the navigation pane, click System Services.
  4. If the Plug and Play service is configured through a Group Policy setting, you see the GPO listed here with settings other than Not Defined. Additionally, you can see which GPO is applying this setting.
 2. Open the GPO that is identified in step 1, and then open the corresponding Group Policy setting.
 3. Click Edit Security, and then click Advanced.
 4. In the Advanced Security Settings for Plug and Play window, click Add, and then add the SERVICE account.
 5. Click OK.
 6. Select the following permissions in the Allow section, and then click OK:
  • Query template
  • Query status
  • Enumerate dependents
  • Interrogate
  • User-defined control
  • Read permissions Note These are the minimum required permissions.
 7. Run gpupdate /force after you apply the previous permissions to the Group Policy setting. To do this, click Start, type gpupdate /force in the Search box, and then press Enter.
 8. Make sure that the appropriate permissions are applied. To do this, click Start, type sc sdshow plugplay in the Search box, and then click OK.

The following are the permissions that are applied to the Plug and Play service in the security descriptor definition language (SDDL):

D:(A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;SY) (A;;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;BA) (A;;CCLCSWLOCRRC;;;IU) (A;;CCLCSWLOCRRC;;;SU) S:(AU;FA;CCDCLCSWRPWPDTLOCRSDRCWDWO;;;WD)

(A;;CC LC SW LO CR RC ;;;SU is an Access Control Entry (ACE) that allows the following rights to SU (SDDL_SERVICE - Service logon user):

A: Access Allowed CC: Create Child LC: List Children SW: Self Write LO: List Object CR: Control Access RC: Read Control SU: Service Logon User

If there are no GPOs in place, the default registry permissions have been changed. To work around this problem, follow these steps:

 1. Start Registry Editor on the computer that is receiving the error message. To do this, click Start, type regedit in the Search box, and then press Enter.
 2. Right-click the registry key HKEY_USERS\S-1-5-20, and then click Permissions.
  Lỗi win 7 this copy of windows is not genuine năm 2024
 3. If the NETWORK SERVICE isn't present, click Add.
  Lỗi win 7 this copy of windows is not genuine năm 2024
 4. In Enter the object names to select area, type network service, click Check Names, and then click OK.
  Lỗi win 7 this copy of windows is not genuine năm 2024
 5. Click NETWORK SERVICE, and then select the Full Control and Read permissions.
  Lỗi win 7 this copy of windows is not genuine năm 2024
 6. Click OK.
 7. Restart the computer.
 8. After you restart the computer, you may have to activate the copy of Windows. Complete the activation.

Method 2: Disable the Plug and Play GPO

Note

This method is intended for advanced computer users and cannot be performed on computers that are running Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, or Windows 7 Starter. For help with advanced troubleshooting, ask your system administrator or Contact Microsoft.

To disable the Plug and Play GPO, follow these steps:

 1. Determine the source of the policy. To do this, follow these steps:
  1. On the computer that is experiencing the Activation error message, run the Resultant Set of Policy wizard. To do this, click Start, type rsop.msc in the Search box, and then press Enter.
  2. In the navigation pane, expand the following containers:
   • Computer Configuration
   • Windows Settings
   • Security Settings
  3. In the navigation pane, click System Services.
  4. If the Plug and Play service is configured through a Group Policy setting, you see the GPO listed here with settings other than Not Defined. Additionally, you can see which Group Policy is applying this setting.
 2. Disable the Group Policy settings and force the Group Policy to be reapplied. To do this, follow these steps:
 3. Edit the Group Policy that is identified in Step 1 and change the setting to Not Defined. Or, follow the steps in Method 1 to add the required permissions for the Network Service account.
 4. Reapply the Group Policy setting. To do this, click Start, type gpupdate /force in the Search box, and then press Enter.

Note

You may have to restart the computer.

Scenario 2: Missing registry entries

One or more of the following registry subkeys is missing:

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Profilelist\S-1-5-18
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Profilelist\S-1-5-19
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Profilelist\S-1-5-20

To resolve this problem in this scenario, follow these steps:

 1. Copy the text below into a text editor such as Notepad, and then save the text file as Profilelist.reg.
  Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\S-1-5-18] "Flags"=dword:0000000c "State"=dword:00000000 "RefCount"=dword:00000001 "Sid"=hex:01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00 "ProfileImagePath"=hex(2):25,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,72,00,6f,\ 00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,\ 5c,00,63,00,6f,00,6e,00,66,00,69,00,67,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,\ 00,6d,00,70,00,72,00,6f,00,66,00,69,00,6c,00,65,00,00,00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\S-1-5-19] "ProfileImagePath"=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,\ 00,73,00,5c,00,53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,50,00,72,00,6f,00,\ 66,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,5c,00,4c,00,6f,00,63,00,61,00,6c,00,53,00,65,\ 00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,00,00 "Flags"=dword:00000000 "State"=dword:00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\S-1-5-20] "ProfileImagePath"=hex(2):43,00,3a,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,\ 00,73,00,5c,00,53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,50,00,72,00,6f,00,\ 66,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,5c,00,4e,00,65,00,74,00,77,00,6f,00,72,00,6b,\ 00,53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,00,65,00,00,00 "Flags"=dword:00000000 "State"=dword:00000000
 2. Merge profilelist.reg. To do this, right-click the file that you saved in step 1, and then click Merge.
 3. Restart the computer.
 4. Activate Windows.

Check whether the problem is fixed. If the problem is fixed, you're finished with this section. If the problem isn't fixed, you can contact support.

Advanced information

Because the Licensing service uses Plug and Play to obtain hardware ID information and binds the license to the computer, this setting can result in an activated system appearing to be out of tolerance. The default permissions of the Plug and Play policy don't grant the Licensing service the appropriate rights to access the Plug and Play service. The Licensing service runs under the Network Service account.

Data collection

If you need assistance from Microsoft support, we recommend you collect the information by following the steps mentioned in Gather information by using TSS for deployment-related issues.