Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024

Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024

 • 1

Đứa cháu gái nó định tìm mua em xe PS Honda này. Có anh nào đã, đang xài xe này cho mình lời khuyên với! Tầm tiền 30-35tr có nên mua xe này không? Ưu, nhược điểm của dòng xe này. Cảm ơn các anh nhiều!

Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024

Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024

Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024

Attachments

 • Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024
  878 KB Đọc: 598
 • Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024
  74 KB Đọc: 466
 • Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024
  779,6 KB Đọc: 488

Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024

 • 2

đi ngon ko thua gì SH 2008 30 35 quen lắm thì đc xe chủ kỹ tính

Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024

 • 3

  đi ngon ko thua gì SH 2008 30 35 quen lắm thì đc xe chủ kỹ tính

Phụ tùng của nó dễ kiếm không anh?

Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024

 • 4

  Phụ tùng của nó dễ kiếm không anh?

Anh mua nguyên cặp, đồ đắp qua đắp lại chạy thôi anh. Dễ mà!

Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024

 • 5

  Phụ tùng của nó dễ kiếm không anh?

dễ như wave tàu

Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024

 • 6

Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024

Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024

Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024

Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024

Phụ tùng của nó dễ kiếm không anh?

Dylan như mình còn có ầm ầm mờ

Attachments

 • Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024
  160,4 KB Đọc: 473
 • Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024
  178,8 KB Đọc: 475
 • Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024
  94,2 KB Đọc: 474
 • Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024
  140,8 KB Đọc: 482

Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024

Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024

Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024

Đánh giá xe honda ps 150i năm 2024

 • 10

Vậy ổn rồi. Anh là fan dylan à?